ปทุมธานี”นายกเล็กเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปิดโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปลื้มทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน

อ่าน 327,560 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่บ้านเดอะเฟิร์สโฮมหมู่ที่3 ตำบลลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายบุญไกรบุญคุ้มนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้เดินทางไปปิดโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแกนนำด้านสาธารณสุขภาคประชาชนและชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วได้ดำเนินการแจกแผ่นพับเอกสารให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแจกทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วจำนวน72 ชุมชนแล้วซึ่งได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องนานหลายเดือนมาแล้ว นายบุญไกรบุญคุ้มนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วกล่าวว่าโครงการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเทศบาลเมืองลำสามแก้วนั้นได้ดำเนินโครงการเป็นวันสุดท้ายซึ่งตนเองได้เดินทางมาปิดโครงการในวันนี้พร้อมด้วยนางดารุณีวัดแก้วรองนายกเทศมนตรีนายไพฑูรย์คงกัลป์รองนายกเทศมนตรีนายอรุณชั้นปั้นแตงรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชนตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดและปิดโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จได้เป็นอย่างดีที่ทุกฝ่ายร่วมด้วยกันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและช่วยกันร่วมรณรงค์ในครั้งนี้โดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษที่ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวนี้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปทุมธานี”นายกเล็กเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปิดโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปลื้มทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน