สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ ร่วมกับนายกฯ ทต.เสาไห้ จ.สระบุรี มอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี จากโครงการ “ประชารัฐสระบุรี ซ่อม-สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”

อ่าน 647,399 ครั้ง

วันนี้(22 ..62) เวลา 13.30 . บ้านเลขที่27/2 .3 .เสาไห้.เสาไห้.สระบุรีนายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางวรสุดารัตนสุคนธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายสรณตศรีโตนายอำเภอเสาไห้นายปิลันธน์โพธิ์ใบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาไห้นายทรงวุฒิอัคราชปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้ตัวแทนหน่วยทหารตำรวจผู้นำท้องถิ่นภาคประชาชนจิตอาสาพระราชทานและภาคเอกชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชานให้แก่นางกังวลบุญน้อมอายุ85 ปีบ้านเลขที่27/2 .3 .เสาไห้.เสาไห้.สระบุรีเพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยนอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรียังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านไปมอบให้ด้วย ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาลคือดำเนินการในรูปแบบประชารัฐซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรการกุศลสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งทางอำเภอเสาไห้ได้ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกันจัดทำโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดสระบุรีในการที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการให้การสงเคราะห์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ ร่วมกับนายกฯ ทต.เสาไห้ จ.สระบุรี มอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี จากโครงการ “ประชารัฐสระบุรี ซ่อม-สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”