กรมราชทัณฑ์ จับมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาความรู้ด้านอาชญาวิทยา

อ่าน 485,646 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น พันตำรวจเอกดร.ณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชญาวิทยาทัณฑวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและงานราชทัณฑ์ผ่านการวิจัยการฝึกอบรมและการจัดการศึกษารวมทั้งได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯที่ประกอบไปด้วยภาคปกติภาคพิเศษและหลักสูตรนานาชาติให้กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.โธมัสกวาดามูซรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้ พันตำรวจเอกดร.ณรัชต์ฯกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาการวิจัยการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านอาชญาวิทยาทัณฑวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและงานราชทัณฑ์ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นและสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาภารกิจกรมราชทัณฑ์ด้านต่างๆต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลทางราชการได้อย่างดียิ่งซึ่งเป็นไปตามนโยบาย“4 S กรมราชทัณฑ์นโยบายประจำปี.. 2562 ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นหนักเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในด้านบุคลิกการวางตนการให้บริการแก่ประชาชนและการดูแลผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมซึ่งแต่ละS มีความหมายดังนี้1.Smart เน้นการสร้างบุคลิกความรอบรู้เฉลียวฉลาดแก่เจ้าหน้าที่

2.Strong คือความมีระเบียบเข้มแข็งทั้งภายนอกภายใน

3.Serviceคือดูแลเอาใจใส่ผู้ต้องราชทัณฑ์และพัฒนาการบริการแก่ประชาชน

4.Success คือสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาบุคลากรกรมราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมราชทัณฑ์ จับมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาความรู้ด้านอาชญาวิทยา