สระบุรี-องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดวิ่งมาราธอน “Thai-Denmark Run @ Milk Land” 2019

อ่าน 326,675 ครั้ง

วันที่(21 ..) เวลา05.30 . ลานกิจกรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.มวกเหล็ก.สระบุรีดร.ณรงค์ฤทธิ์วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรมวิ่งมาราธอน“Thai-Denmark Run @ Milk Land” 2019 โดยมีผู้บริหารพนักงานและนักวิ่งกว่า2,000 คนเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(...) ผู้ผลิตนมไทยเดนมาร์คจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน“Thai-Denmark Run @ Milk Land” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงพนักงานของ... ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยจัดขึ้นที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.มวกเหล็ก.สระบุรีหรือฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คดร.ณรงค์ฤทธิ์วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(...) กล่าวว่า... ได้ดำเนินกิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอนอย่างต่อเนื่องมาประมาณ10 ปี“Thai-Denmark Run @ Milk Land” ในปี62 นี้มีความพิเศษตรงที่... ขยายฐานลูกค้าโดยการเปิดร้านThai-Denmark Milk Land ที่ขยายสาขาอย่างรวดเร็วและนำชื่อThai-Denmark Milk Land มาตั้งชื่อกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้... จัดกิจกรรมและให้การสนับสนุน“Thai-Denmark Run @ Milk Land” เพื่อส่งเสริมให้นักวิ่งประชาชนทั่วไปรวมทั้งพนักงาน... เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยการวิ่งภายในฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการเปิดฟาร์มโคนมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นอากาศสดชื่นบริสุทธิ์และเย็นสบายซึ่งในการจัดงานวิ่ง“Thai-Denmark Run @ Milk Land” ก็ประสบความสำเร็จเนื่องจากได้รับการตอบรับและมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า2,000 คนซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนอกจากนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คที่ถือเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยต้องการให้คนหันมาออกกำลังกายและได้สัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับกิจการโคนมไม่ว่าอาคาร1962 ที่ถือว่าเก่าแก่และทุ่งหญ้าในการเลี้ยงโคนมมีป่าประดู่แดงที่สวยงามรวมถึงเขาตาแป้นผู้ที่มาร่วมวิ่งครั้งนี้จะต้องผ่านทางธรรมชาติหลายจุดด้วยกันมีทั้งRoad ทั้งCross Country และแบบTrail สำหรับกิจกรรม“Thai-Denmark Run @ Milk Land” การแข่งขันวิ่งมาราธอนแบ่งเป็น3 ประเภทได้แก่Thai-Denmark UHT ระยะทาง10 กิโลเมตร  Thai-Denmark Yogurt ระยะทาง5 กิโลเมตรและThai-Denmark Morganic ระยะทาง3 กิโลเมตรได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากนักวิ่งบถ้วยรางวัลโบโนไทด์เหรียญคาวบอยที่จัดทำเป็นพิเศษ... ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์คจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรและให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆที่เล็งเห็นว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกันระหว่างแบรนด์ไทยเดนมาร์คและผู้บริโภคอีกด้วย

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดวิ่งมาราธอน “Thai-Denmark Run @ Milk Land” 2019