แม่ฮ่องสอน :หอการค้าแม่ฮ่องสอน จับมือ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน และ สมาคมท่องเที่ยวอำเภอปาย เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ยับยั้งการยกเลิกสายการบินของนกแอร์

อ่าน 364,823 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 . นางสาวชนเขตต์บุญญขันธ์ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางสาวศิริอรรังศิริตานนท์ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย, นายโยธินทับทิมทอง. ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน, นายภานุเดชไชยสกูลสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปยื่นหนังสือยับยั้งการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์แก่นายสิริรัฐชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนห้องทำงานศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากยื่นหนังสือแล้วทางผวจ.ได้ระบุว่าจะทำการยื่นหนังสือส่งผ่านต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้หาแนวทางยับยั้งไม่ให้นกแอร์ยกเลิกสายการบินสายดอนเมืองแม่ฮ่องสอนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง

นางสาวชนเขตต์บุญญขันธ์ประธานหอการค้าแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีความเห็นให้ยับยั้งการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์โดยให้คงเส้นทางบินดอนเมืองแม่ฮ่องสอนดอนเมืองและหรือสนับสนุนให้มีสายการบินทางเลือกและแผนการบินทดแทนในกรณีที่นกแอร์ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดมีต้นทุนทางธรรมชาติและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงแต่ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพด้านการเข้าถึงการคมนาคมที่ดีการเดินทางเข้าถึงพื้นที่สะดวกจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆที่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญแล้วยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของพื้นที่ที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

นายภานุเดชชัยสกูลอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจากการที่ทางสายการบินนกแอร์ระบุว่าขาดทุนจากการทำธุรกิจการบินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งข้อมูลดงกล่าวไม่น่าจะเป็นเหตุให้มีการขาดทุนทั้งนี้จากการตรวจสอบกับท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนพบว่าสายการบินนกแอร์ทำการบินตั้งแต่เดือนมีนาคม2561 จนถึงเดือนมิถุนายน2562 มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น438 เที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารขาเข้า10,961 คนผู้โดยสารขาออก11,187 คนรวมเป็นผู้โดยสารทั้งสิ้น22,148 คนโดยเฉลี่ยต่อเที่ยวบินมีผู้โดยสารจำนวน50.56 คนหรือว่า70 เปอร์เซ็นต์ของผู้โดยสารทั้งลำของเครื่องบินแบบATR-72 ที่มีที่นั่งตั้งแต่64-74 ที่นั่ง( แล้วแต่รุ่นของเครื่องบินรุ่นดังกล่าว) แล้วที่อ้างว่าขาดทุนถือว่าไม่เป็นความจริงนอกจากนั้นค่าลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนสำหรับสายการบินนกแอร์ก็ยังถูกที่สุดในโลกคือคิดเพียงเที่ยวละ500 บาทเท่านั้นเองจึงอยากจะให้ผู้มีอำนาจช่วยยับยั้งไม่ให้มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากจะยกเลิกจริงก็ต้องเปิดโอกาสให้สายการบินอื่นมาสามารถบินได้ไม่ใช่สัมปทานเส้นทางไว้แต่ตัวเองไม่ยอมบิน

นายสินสมุทรพรมสุวรรณนายกสมาคมท่องเที่ยวปายระบุว่าการยกเลิกสายการบินของนกแอร์กระทบการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมทั้งในจากข้อมูลการท่องเที่ยวปี2561 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในแม่ฮ่องสอนจำนวน1,004,967 คน( หนึ่งล้านสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด) เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย765,089 คนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ239,878 คนมีรายได้รวมจาการท่องเที่ยวจำนวน4,980.71 ล้านบาท( สี่พันเก้าร้อยแปดสิบจุดเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาท) การยกเลิกเที่ยวบินทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสูญเสียโอกาสในด้านต่างทั้งด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและการคมนาคมจึงอยากจะให้ทางสายการบินนกแอร์ทำการทบทวนการยกเลิกสายการบินใหม่อีกครั้ง   

ภาพข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน :หอการค้าแม่ฮ่องสอน จับมือ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน และ สมาคมท่องเที่ยวอำเภอปาย เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ยับยั้งการยกเลิกสายการบินของนกแอร์