ราชทัณฑ์”ร่วมกับนายกสมาคมมวย”จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง

อ่าน 379,589 ครั้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี
พันตำรวจเอกดร.ณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ร่วมกับ
กรมพลศึกษาจัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการกรมพลศึกษาผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมโดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถานจัดการแข่งขันกีฬาให้กับผู้ต้องขังประกอบด้วย4 ชนิดกีฬาได้แก่ 1.กีฬาฟุตซอล

2.กีฬาวอลเลย์บอล

3.กีฬาเซปักตะกร้อ

4.กีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทุกเพศทุกวัยตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลักษณะนิสัยสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคมซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางโดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งกรรมการตัดสินในแต่ละชนิดกีฬาจากกรมพลศึกษาอีกด้วย พันตำรวจเอกดร.ณรัชต์ฯกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางยังได้รับเกียรติจากนายพิชัยชุณหวชิรนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอุปนายกเลขาธิการนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยพร้อมคณะฯให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว               พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านกีฬาของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ซึ่งเป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาของกรมราชทัณฑ์ซึ่งถือว่าการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ต้องขังสามารถกลับตนเป็นคนดีเพื่อให้สังคมภายนอกยอมรับและให้โอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ราชทัณฑ์”ร่วมกับนายกสมาคมมวย”จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง