แนะนำ10 เมนูอาหาร ไทย+ฝรั่ง”ไอเดีย สุดเจ๋ง”พ่อเมืองมุกดาหาร

อ่าน 247,604 ครั้ง

นายชยันต์ศิรมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม  ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวั้ดมุกดาหารกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการบริการอาหารหลักสูตรการประกอบอาหารยุโรปและอาหารไทยจากวัตถุดิบโคขุนคุณภาพสูง(โคขุนหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร) เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากเนื้อโคขุนหนองสูงโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่1 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม2562 ณ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานครมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน20 คนประกอบด้วยตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดมุกดาหารตัวแทนจากตลาดลานเพลินอำเภอนิคมคำสร้อยตัวแทนร้านแม่มุกเตาถ่านโคขุนตัวแทนร้านB.J. น่องไก่ตัวแทนร้านขุนหว้านรีสอร์ทตัวแทนร้านแพเจ้าสำราญและตัวแทนร้านสเต็กสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด

Cr.นางสาวพวงเพชรจันทร์ดีหน.ศูนย์ข่าวจว.มุกดาหารเดวิดมุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนะนำ10 เมนูอาหาร ไทย+ฝรั่ง”ไอเดีย สุดเจ๋ง”พ่อเมืองมุกดาหาร