ตาก”จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมโภชพระราชทานเทียนพรรษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ่าน 629,701 ครั้ง

วันที่1 .. 2562  เวลา 14.30 . นายชุติเดชมีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมโภชพระราชทานเทียนพรรษาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562 วัดไผ่ล้อม.เมือง.ตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ  คณะครูนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เนื่องด้วยเมื่อวันที่11 กรกฎาคม2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้หม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษาวัดอาวุธวิกสิตารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562  โดยทางวัดอาวุธวิกสิตารามได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษาเป็นปีที่39 เพื่อมอบให้แก่วัดต่างในเขตบางพลัดและต่างจังหวัดรวม29 วัดและเมื่อวันที่6 กรกฎาคม2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา  วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงหลังทรงประกอบพิธีถวายแล้วทรงให้อัญเชิญเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามต่างทั่วประเทศ ทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาถือเป็นกิจกรรมสำคัญในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธีปวารณาเข้าอยู่จำพรรษาอารามตลอด3 เดือน  เพื่อตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่พระสงฆ์ด้วยกัน

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ .ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก”จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมโภชพระราชทานเทียนพรรษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี