ขนส่งสาขาแม่สะเรียง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 รุ่น 200 คน

อ่าน 352,829 ครั้ง

วันที่  4 สิงหาคม  2562 โรงเรียนบ้านไร่  .แม่สะเรียง.แม่สะเรียง.แม่ฮ่องสอน  ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์หลักบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาได้เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีนายพิษณุ  พันธ์นัดที  หัวหน้าขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯพร้อมนำเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่2  จำนวน100  คนเข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมกันนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียงได้มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนจำนวนหนึ่ง ด้านนายพิษณุ  พันธ์นัดทีหัวหน้าขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียงกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดโครงการดังกล่าวนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในปี..2562  เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนโดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียงจัดการอบรมเป็น2 รุ่นจำนวน200  คน  รุ่นที่1 จัดอบรมโรงเรียนบ้านแม่สวด.แม่สวด.สบเมยรุ่นที่2 จัดอบรมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา.แม่สะเรียง.แม่สะเรียง.แม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ทีมข่าว .แม่สะเรียง .แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขนส่งสาขาแม่สะเรียง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 รุ่น 200 คน