มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.สมุทรสาคร

อ่าน 247,685 ครั้ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 .ที่สมุทรสาครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยคุณสุทัศน์เตชะวิบูลย์รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2562 ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบสุสานมูลนิธิฯ  .โรงเข้  .บ้านแพ้ว. สมุทรสาคร  จำนวน5,000 ชุด  สิ่งของที่แจกประกอบด้วย  ข้าวสาร  น้ำมันพืช  น้ำปลา  ปลากระป๋อง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  และน้ำพริก  โดยมีนายธีรพัฒน์  คัชมาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยร้อยตรีประพันธ์  ถึกสกุลนายอำเภอบ้านแพ้วรวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯร่วมในพิธี คุณสุทัศน์เตชะวิบูลย์รองประธานกรรมการและเลขาธิการเปิดเผยว่าประเพณีทิ้งกระจาดถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  โดยมูลนิธิฯได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า109 ปีและคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ  เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้  รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้มูลนิธิฯได้พัฒนาการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุในการบรรจุสิ่งของที่มูลนิธิฯได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้าเพื่อลดการใช้พลาสติกอันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกทั้งให้ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป  โดยในปี2562 นี้มูลนิธิฯกำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น3 แห่ง  ได้แก่

1.สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

2. คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่11 สิงหาคม2562

3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชยกรุงเทพมหานครในวันพุธที่28 สิงหาคม2562 ซึ่งในแต่ละปีแต่ละแห่งจะมีผู้ยากไร้จากหลากหลายแห่งทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดมารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่นดังที่ทุกท่านได้เห็น  รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น13,950,000 บาท(สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ตลอดระยะเวลากว่า109 ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯตลอดมาทำให้มูลนิธิฯสามารถขยายขอบข่ายโครงการต่างออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายทางรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านต่อไปดังคำขวัญมูลนิธิฯ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.สมุทรสาคร