สระบุรี-สนง.ขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กย การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน

อ่าน 437,735 ครั้ง

วันที่(6 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10 พร้อมด้วย นางสมพร สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มงานขนส่ง หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจังหวัดสระบุรีและกรมการขนส่งทางบก จะนำหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนหมวดอักษร กย ที่มีความหมายว่าการงานก้าวหน้าการค้าก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืน จำนวน 301 เลขหมายซึ่งล้วนเป็นหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ก็ได้มีโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้จะนำสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือ กปถ. ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนอาทิเช่นการให้ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยการให้ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกมาประมูลในครั้งนี้เป็นแผ่นป้ายกราฟฟิก ที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยนำภาพที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีมาปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีหลายรูปมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทภาพทุ่งทานตะวัน ภาพประเพณีไทยญวน ภาพฟาร์มโคนมมวกเหล็ก เป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี ภาพวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยภาพผาเสด็จและภาพรถไฟโบราณสมัยพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อครั้งทรงเสด็จบริเวณดังกล่าว
นอกจากนี้แผ่นป้ายทะเบียนรถทุกแผ่นยังได้ผ่านการทำพิธีอธิษฐานจิตและเสริมสิริมงคลจาก พระครูโสภณถีรคุณ (หลวงพ่อสุนทร จนทเถโร) เจ้าอาวาสวัดหนองสะเดาซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพสักการะของประชาชน จึงนับว่าเป็นสิริมงคลคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาประมูลและชนะการประมูลแต่ละหมายเลขได้ด้วย ในนามของจังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสระบุรีที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สนง.ขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กย การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน