รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางบางขวาง

อ่าน 574,861 ครั้ง

วันที่9 สิงหาคม2562 เวลา12.00 นาฬิกาพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ได้ให้การต้อนรับดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาพร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางบางขวาง โดยกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับเรื่องการให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและเป็นนโยบายเน้นหนักของกรมราชทัณฑ์ในทุกยุคทุกสมัยเพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้น้อยเนื่องจากขาดโอกาสการศึกษาและที่ผ่านมามีข้อค้นพบว่าผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างต้องโทษจะกลับมากระทำผิดซ้ำลดลงแต่กรมราชทัณฑ์ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในเรื่องของข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่งบประมาณวัสดุคุรุภัณฑ์ที่มีจำกัดไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน พันตำรวจเอกณรัชต์ฯกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณฯเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาในเรือนจำจึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะในระดับนโยบายอาจมีการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้กับผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการลดการกลับมากระทำผิดซ้ำอย่างได้ผลและสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมนี้ได้ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาหรือที่เรียกว่าครูหลังกำแพงที่มุ่งมั่นอุทิศตนจัดการศึกษาอบรมพัฒนาผู้ต้องขังเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้กลับสู่สังคมภายหลังพ้นโทษได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางบางขวาง