กำนันผู้ใหญ่บ้านหนองบัวลำภู ยื่นหนังสือ คัดค้านไม่ให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน แม้พื้นที่นั้นจะถูกยกเป็นเทศบาล และเพิ่มค่าตอบแทน ให้ผู้ว่าฯ

อ่าน 385,709 ครั้ง

วันนี้(10 สค.62) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ เดินทางมาเป็นประธาน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน 14 ตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วม 500 คน ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพล และในโอกาสเดียวกันนี้ พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ) และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562ต่อจากนั้นนายชัยธวัชฯผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบเกียรติบัตรของอธิบดีกรมการปกครองแก่นายคณิต พละศูนย์ ผญบ.หมู่ 2 ต.นาคำไฮ รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน นายชูเกียรติ บุญบู้ และ นายประชา บุญกว้างสารวัตรกำนันตำบลนามะเฟือง รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน นายดำรง วงศ์กา และ นางวงเดือน ศรีมนตรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลนาคำไฮ รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเงินรางวัล และในโอกาสเดียวกันนี้ นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ให้กับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อีกด้วยหลังจากนั้น นายคำแสน แสงค้อน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ยืนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอสนับสนุนคำแถลงการณ์และการยื่นหนังสือของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ที่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล 2 ข้อคือ คัดค้านการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต่างๆ จาก พรบ.ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการยกฐานะ ท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับผลกระทบ ฯลฯ และขอให้รัฐบาลเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเต็มเพดาน โดยไม่มีเงื่อนไข คือกำนัน เงินค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทเลื่อนเต็มอัตรา เป็น 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้านเงินค่าตอบแทนเดือนละ8,000 บาท เลื่อนเต็มอัตราเป็น 13,000 บาท และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท เลื่อนเต็มอัตราเป็น 10,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศได้มีค่าตอบแทนคุ้มค่ากับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ได้ฝากข้อคิดกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯว่า จากวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เมื่อนับถึงวันนี้ครบ 127 ปี เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเน้นย้ำให้เห็น ความสำคัญของ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้สำนึกในคำว่า”หน้าที่” ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้นความสะอาดของบ้านเมือง ท่านคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยการนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่หลังจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานของแต่ละพื้นที่มาแล้ว

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กำนันผู้ใหญ่บ้านหนองบัวลำภู ยื่นหนังสือ คัดค้านไม่ให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน แม้พื้นที่นั้นจะถูกยกเป็นเทศบาล และเพิ่มค่าตอบแทน ให้ผู้ว่าฯ