มุกดาหาร”จัดงานมหกรรมโคขุนหนองสูง”ประจำ ปี2562

อ่าน 264,545 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายชูยศ  เชาว์ศิริกุลปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารร่วมเปิดงานมหกรรมโคขุนหนองสูงมุกดาหาร2562” โดยนายศุภกรมูลสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในพิธีเปิดบริเวณตลาดต้นตาลกรีนมาเก็ตอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งงานจะมีขึ้น3 วันตั้งแต่วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดโคเนื้อโคขุนหนองสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ระดับต้นๆของชาวจังหวัดมุกดาหารภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยภายในงานได้มีการแสดงพื้นเมืองและนิทรรศการFarm KhoKhun @ Mukdahan ซึ่งจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของการขุนโคการประกอบอาหารจากเนื้อโคขุนหนองสูงพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนในราคาพิเศษอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร”จัดงานมหกรรมโคขุนหนองสูง”ประจำ ปี2562