จังหวัดหนองบัวลำภู ชู?? 4 หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ม่วนคัก ฮักหนองบัวลำภู” 12-17 สค.นี้ ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

อ่าน 674,931 ครั้ง

นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในระหว่างวันที่12- 17 สค.62ภายในบริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนภายในประเทศและแนวทางการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการเพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้านOTOP ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงโดยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัดทั้ง3 วันประกอบด้วยการจัดแสดงโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก4 หมู่บ้านได้แก่บ้านสร้างเสี่ยนอำเภอศรีบุญเรือง  บ้านกุดฮูอำเภอสุวรรณคูหา  บ้านตาดไฮอำเภอโนนสัง  และบ้านหนองโสนอำเภอนากลาง  ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูและการออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวน  5 ราย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องตลอดการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับหมู่บ้านระหว่างวันที่16 -17 สิงหาคม  2562  ด้วยการนำท่องเที่ยวๆตามโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน4 หมู่บ้านจำนวน2 วันๆละ2 หมู่บ้านโดยนักท่องเที่ยวจะเข้าไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน  รวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน  70  กลุ่ม  การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายOTOP MOBILE จากกลุ่มOTOP ที่โดดเด่นจำนวน10  กลุ่มและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  จึงขอเรียนเชิญทุกทานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้ชื่องานม่วนคักฮักหนองบัวลำภูสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่วันที่12-17  สิงหาคม  ศกนี้พิเศษสุดผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้รับสร้อยคอทองคำจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ข้อมูลภาพ/ข่าวสุภัชรกานต์แก้วสิงห์ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดหนองบัวลำภู ชู?? 4 หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ม่วนคัก ฮักหนองบัวลำภู” 12-17 สค.นี้ ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู