ทัพฟ้า.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่าน 185,657 ครั้ง

วันจันทร์ที่๑๒สิงหาคม๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกาพลอากาศเอกชาญฤทธิ์  พลิกานนท์รองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน๘๘รูปพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากนั้นในเวลา๑๙.๐๐นาฬิกากองทัพอากาศจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯโดยมีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลลานอเนกประสงค์อาคารรณนภากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชทั้งนี้กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยและเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงต่างๆของกองทัพอากาศได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒ต่างๆอาทิการจัดกิจกรรมฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติข้าราชการไทยใสสะอาดหอประชุมกานตรัตน์โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเมื่อวันที่สิงหาคม๒๕๖๒การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ริมฝั่งถนนพหลโยธินและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโดยมีจุดเริ่มต้นจากคอสะพานแยกกรมพลาธิการทหารอากาศถึงช่องทางกองทัพอากาศเมื่อวันที่สิงหาคม๒๕๖๒การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอาคารศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโดยกรมแพทย์ทหารอากาศเมื่อวันที่สิงหาคม๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว กปส.สกป.กร.ทอ.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทัพฟ้า.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒