วิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของเด็กอาชีวะ

อ่าน 326,476 ครั้ง

ดร.บุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่9 สิงหาคม  ที่ผ่านมาได้รับทราบเรื่องราวดีของเด็กอาชีวะคนหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  โดยนายกิตติพงค์  อุตตะมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็กและโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยชมรมวิชาการตลาดและชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานหรือที่เรียกว่าตลาดนัดอาร์พีซีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเปิดร้านขายของได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการคิดต้นทุนกำไรฝึกการพูดเชิงธุรกิจในการประกอบกิจการฝึกอาชีพ  หลังจากทำพิธีเปิดโครงการแล้วได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าที่นักเรียนนักศึกษาเปิดขายโดยมีร้านค้าทั้งหมด15 ร้านและภายในงานได้พบเรื่องราวที่น่าประทับใจของนายณัฐวัฒน์กลิ่นดีหรือน้องริวนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จึงได้นำเรียนเลขาธิการถึงเรื่องราวของน้องริวกับการขายขนมครกช่วยคุณแม่  ซึ่งการมาเปิดร้านขายขนมครกในวันนี้คุณแม่ของน้องริวได้ติดตามมาช่วยลูกชายขายขนมครกด้วยเพราะเป็นสูตรขนมครกเฉพาะของครอบครัวสืบทอดมาหลายรุ่นโดยมาช่วยลูกชายผสมแป้งและจัดขนมครกใส่กระทงให้ลูกค้าและคอยแนะนำลูกชายทุกขั้นตอนถ้อยคำที่ไพเราะท่าทีที่อ่อนโยนของแม่ที่มีต่อลูกและเพื่อนของลูกเป็นเรื่องราวเล็กที่มองยามใดก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งความรักความห่วงใยที่มีต่อกันของน้องริวและคุณแม่สร้างความซาบซึ้งต่อผู้พบเห็นโดยคุณแม่ได้บอกกับผู้อำนวยการว่าน้องริวจะช่วยขายขนมครกตลอดตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้มากทำให้แม่มีเวลาทำงานบ้านอย่างอื่นมากขึ้นหลังจากต้องเปิดร้านทุกวันส่วนน้องริวก็บอกว่าอยากช่วยแม่หาเงินเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวและอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมสูตรขนมครกที่เป็นสูตรของคุณแม่ทำมานานกว่า16 ปีอีกทั้งการขายขนมครกยังเป็นอาชีพหลักของครอบครัวด้วยนอกจากขายวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยเลือกนำมาขายที่ตลาดนัดอาร์พีซีนี้เพื่อเป็นการขยายตลาดและอยากให้คุณครูและเพื่อนๆได้ทานขนมครกสูตรโบราณดั้งเดิมอีกทั้งอยากให้เพื่อนๆเกิดความรักความศรัทธาในการมีอาชีพ  อีกทั้งเป็นอาชีพที่ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีความรับผิดชอบร่วมกันได้แบ่งเบาภาระของคุณแม่ส่วนคุณแม่นุชจรีก็มีความภาคภูมิใจชื่นใจในตัวลูกอย่างมากเพราะลูกทำให้แม่ได้มีวันแม่ทุกวัน  ด้วยการช่วยเหลือแม่ทำมาหากินและเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่มาตลอดต่อไปแม้ว่าลูกจะประกอบอาชีพด้านช่างยนต์ตามที่เรียนมาก็จะยังไม่ทิ้งอาชีพเดิมส่วนน้องริวก็ยืนยันว่าถึงมีงานทำแล้วแต่วันหยุดก็จะช่วยแม่ขายขนมครกต่อไปดร.บุญรักษ์กล่าวปิดท้ายว่าการมีอาชีพของเด็กอาชีวะนั้นมีได้ทั้งอาชีพที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรและอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวซึ่งสามารถนำหลักคิดในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพมาต่อยอดบูรณาการผสมผสานให้เกิดผลดีได้ทุกอาชีพและยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาอาชีวะมีความอดทนมีความรับผิดชอบเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของเด็กอาชีวะ