สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

อ่าน 362,894 ครั้ง

วันที่(12 ส.ค.62) เวลา 09. 30 น. โดมอเนกประสงค์ วัดชัยเฉลิมมิตร ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาขุดลอกคลองหนองรู บริเวณหมู่ที่ 2 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้นได้นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง พร้อมนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานลงมือร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ บริเวณรอบคลองหนองรูทั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานของจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดสระบุรีและอำเภอให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ เช่น การพัฒนาถนน แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในครั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรีและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง บริเวณหมู่ที่ 2 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดยได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะด้วย พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริมากมายล้วนแต่นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าและความเจริญมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะพระราชเสาวนีย์ที่ทรงมีความเป็นห่วงป่าไม้ แหล่งน้ำและธรรมชาติและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชเสาวนีย์และพระราชดำริหลายครั้งที่จะให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนช่วยกันปลูกป่าไม้เพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศวิทยา โดยพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีสนองพระราชเสาวนีย์ได้ร่วมกันฟื้นฟูรักษาป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562