สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัล”มณีเมขลา”เชิดชูเกียรติ คำว่า“แม่” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

อ่าน 374,650 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562  เวลา 15.30 .วีรันด้าคริสตัลปาร์ค(Crystal Veranda)  (เดอะคริสตัลเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา)โดยท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ภาณุพันธ์กรโกสียกาจพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จัดงานพิธีมอบรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีหรือรางวัลตุ๊กตาทอง, รางวัลเมขลา, รางวัลดาวเมขลาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเกียรติประวัติสร้างความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรบุคคล,ข้าราชการ,นักธุรกิจ,ศิลปินดารา,นักร้องฯลฯเพื่อให้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพต่อส่วนร่วมจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติคำว่าแม่ประจำปี2562 ครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1.เพื่อเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

2. เพื่อยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างความสัมพันธ์อันดีสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆเช่นครอบครัวชุมชนองค์กรรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง(โทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิค) ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

3. เพื่อมอบทุนช่วยเหลือให้แก่นักเรียนนักศึกษา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัล”มณีเมขลา”เชิดชูเกียรติ คำว่า“แม่” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน