ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มูลค่ากว่า11.25 ล้านบาท

อ่าน 437,554 ครั้ง

ตามที่นายกฤษฎาจีนะวิจารณะอธิบดีกรมศุลกากรมีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการให้นายวิจักษณ์อภิรักษ์นันท์ฃัยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีมอบหมายให้นายกฤษฎาทองธรรมชาติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2 เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปราม เมื่อวันที่12 สิงหาคม2562 เวลา10.30 . ด่านศุลกากรมุกดาหารนายกฤษฎาทองธรรมชาติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2 ได้สั่งการให้นายถาวรเอี่ยมพิบูลย์หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานศุลกากรภาคที่2 มาร่วมตรวจสอบสินค้านำเข้าทางด่านศุลกากรมุกดาหารเนื่องจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากโดยจะปะปนมากับสินค้าที่ผ่านพิธีศุลกากรอย่างถูกต้องจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหารและกรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าของบริษัทสุวรรณภูมิโลจิสติกส์(ไทยแลนด์) จำกัดผลการตรวจสอบพบเป็นสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดยี่ห้อต่างๆอาทิSMOK, OUKITEL LARK, VGOD SMOUNT เป็นต้นรวมปริมาณ197 กล่องจำนวน21,533 ชิ้นซึ่งเป็นของที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรบรรจุอยู่ในลังไม้จำนวน6 ลังซุกซ่อนปะปนมากับสินค้าอื่นโดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน11.25 ล้านบาท บุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวมีการออกแบบใหม่ตามแฟชั่นของกลุ่มผู้สูงวัยรุ่นเช่นมีลักษณะเป็นนาฬิกาเครื่องเล่นเกมไฟฉายและpower bank นอกจากนี้ยังมีกลิ่นเป็นรสผลไม้ต่างๆเป็นต้นซึ่งหากนำไปใช้จะมีผลต่อสุขภาพของเยาวชนและผู้สูบบุหรี่เพราะน้ำเคมีที่ใช้สูบเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก กรณีเป็นความผิดฐานสำแดงรายละเอียดสินค้าเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัดอันเป็นความผิดตามมาตรา202, 243, 244 และ252 แห่งพรบศุลกากร..2560 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากุ่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร..2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้ส่งเรื่องพร้อมของกลางให้ด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้สำนักงานศุลกากรภาคที่2 ได้ปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงตามนโยบายของศุลกากรอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดเพื่อให้ความคุ้มครองกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่สุจริตและประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

#ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ, พวงเพรช  ผู้สื่อข่าวมุกดาหารเดวิดมุกดาหารหัวหน้าศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์มุกดาหารรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มูลค่ากว่า11.25 ล้านบาท