ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เปิดประตูเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ 4 หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ม่วนคัก ฮักหนองบัวลำภู” 12-17 สค.นี้

อ่าน 658,516 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา(12 สค.62) เวทีกลางภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูนายชัยธวัชเนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยวชุมชนม่วนคักฮักหนองบัวลำภูยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกับ4 หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดกลุ่มพลังมวลชน  นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  และนายอำพลลมปลิวพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภูพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอร่วมในพิธีเปิดงานท่ามกลางบรรยากาศคึกคักเมื่อนักร้องชื่อดังอย่างไผ่พงศธรร่วมสร้างสีสันให้ม่วนตลอดงานในขณะที่ผู้นำชุมชนทั้ง4 หมู่บ้านเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่ผ่านมายอมรับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง โดยที่จังหวัดหนองบัวลำภูมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ4 หมู่บ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ด้านนายอำพลลมปลิวพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่12- 14 สค.62 เพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้านOTOP ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงโดยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน  70  กลุ่ม  การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายOTOP MOBILE จากกลุ่มOTOP ที่โดดเด่นจำนวน10  กลุ่มและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย พร้อมโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก4 หมู่บ้านได้แก่บ้านสร้างเสี่ยนอำเภอศรีบุญเรือง  บ้านกุดฮูอำเภอสุวรรณคูหา  บ้านตาดไฮอำเภอโนนสัง  และบ้านหนองโสนอำเภอนากลาง  ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูและการออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวน  5 ราย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องตลอดการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับหมู่บ้านระหว่างวันที่16 -17 สิงหาคม  2562  ด้วยการนำหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง4 หมู่บ้านจำนวน2 วันๆละ2 หมู่บ้านโดยหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวจะเข้าไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์แก้วสิงห์ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภูรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เปิดประตูเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ 4 หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ม่วนคัก ฮักหนองบัวลำภู” 12-17 สค.นี้