สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

อ่าน 562,886 ครั้ง

วันที่(14 ..62) เวลา 14.30 . พล...เฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วยศาสตรเมธีดร.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) เป็นประธานพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2 อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นโดยสำนักงานงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ทำงานเสียสละอย่างสูงสุดด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทแรงกายและแรงใจผู้มีจิตอาสาและทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมในการปฏิบัติราชการจนเป็นที่ประจักษ์และเพื่อยกย่องเชิดชูประชาชนหรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะร่วมมือร่วมใจสนับสนุนกิจการงานตำรวจจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่างในสังคม ซึ่งแต่ละรางวัลได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนรอบคอบจึงเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง ส่วนเข็มรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ได้รับความอนุเคราะห์ออกแบบโดยศาสตรเมธีดร.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ที่ต้องการทำเข็มรางวัลที่มีค่าสูงสุดให้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนหรือบุคคลที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประชาชนให้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะอยู่คู่ประวัติศาสตร์ตราบนานเท่านานโดยศาสตรเมธีดร.เฉลิมชัยฯเป็นผู้ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าวเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเอกชนที่ได้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติฯจำนวนทั้งสิ้น9 ท่าน  ประกอบด้วยประเภทข้าราชการตำรวจจำนวน6 ท่านได้แก่1) พล...ภาณุเดชบุญเรืองรองผบช..5 2) ...ปิยะพันธ์ภัทรพงศ์สินธ์ุรองผบก..จว.เชียงใหม่3) ...ธงชัยเนตรสขาวัฒน์ผกก.สส..จว.สมุทรสาคร4) ...เขมรินทร์พิศมัยผกก.ตม.จว.หนองคายบก.ตม.4  5) ...เกษมฉิมพาลีรองสว.กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. และ6) ...พูลสวัสดิ์เสถียรอุดรผบ.หมู่กก.สส.1 บก.สส.จชต. และประเภทประชาชน/บุคคลทั่วไปจำนวน3 ท่านได้แก่1) นายกิตตินันท์อนุพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอนนี่ทูโกจำกัด2) นายศุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) และ3) ดร.พีรวัฒน์สุรเศรษฐกรรมการผู้จัดการบริษัทL.S.Jewelry Group/ ประธานกต.ตร.กทม.ภาคประชาชน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามคำสั่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่612/2561 ลง22 ..61 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม