น้ำใจไทยสู่เมียนมาร์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อ่าน 463,807 ครั้ง

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยดินโคลนถล่มในจังหวัดมะละแหม่งรัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยงประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อวันที่7-9 สิงหาคม2562 ที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของราษฎรมียอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้จำนวน57 รายประชาชนในพื้นที่มีความต้องน้ำและอาหารจำนวนมากซึ่งปัจจุบันยังคงมียอดการแจ้งชื่อผู้สูญหายอีกจำนวนมากทางด้านทางการฝ่ายประเทศเมียนมาร์ทุกภาคส่วนในขณะนี้ได้ระดมกำลังเร่งตรวจสอบและออกติดตามพร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูความเสียหายให้กับคืนสู่สภาวะปกติ จากกรณีดังกล่าวพลโทฉลองชัยชัยยะคำแม่ทัพภาคที่3 ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างมากจึงมอบหมายให้พลตรีอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4 เป็นตัวแทนนำสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับราษฎรชาวเมียนมาร์ผู้ประสบภัยโดยมีส่วนงานราชการภาครัฐ/เอกชนประกอบด้วยจังหวัดตาก, กองกำลังนเรศวร, ด่านศุลกากรแม่สอด, สถานีตำรวจภูธรแม่สอด, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, หอการค้าจังหวัดตาก, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, และภาคเอกชนต่างๆ ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิเช่นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกระป๋องมามอบผ่านหน่วยทหารเมียนมาร์เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้บรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นโดยมีพลจัตวาเหน่เมียวส่อผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมที่13 นายอูเทซาอาอ่องผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณในความห่วงใยแทนผู้ประสบภัยมาโอกาสนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว/ บุญอนันต์ ชัยธิ .ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : น้ำใจไทยสู่เมียนมาร์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์