มุกดาหาร”พิธีมอบธงสัญลักษณ์ ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด

อ่าน 485,800 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พิธีมอบธงสัญลักษณ์ ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ณ สำนักงานกองทุนเงินแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อ ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาด ในสังคมไทย ซึ่งมีความรุนแรงขึ้น เรื่อยๆ พระองค์จึงได้พระราชทาน พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็น จุดกำเนิดของโครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา และบ้านโคกสูงหมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็น อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้เป็น หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเวลา 09.00 น ท่านนายอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้เป็นตัวแทนส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกนก ศรีวิชัยนนท์ นายอำเภอเมือง ได้ทำพิธีเปิดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และนาย.ธนยศพล.สุดาบุตร.และ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง นายวิทยา ทองมาหา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันขึ้นกล่าว รายงาน พิธี ธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย จากยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดังนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก ได้ตราตรึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชเสาวนีย์ ในการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันกับเพื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้านตลอดจนรักสาสถานะ กองทุนแม่ให้คงอยู่ตลอดไป.

ยอด พญายม ภาพ/ข่าว ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ, พวงเพรช  ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร-เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร”พิธีมอบธงสัญลักษณ์ ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด