แม่ฮ่องสอน : ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Go Green “ปลูกข้าว วันแม่ รอเกี่ยว วันพ่อ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

อ่าน 675,431 ครั้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ...จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมGo Green นาข้าวอินทรีย์วิถีแม่ฮ่องสอนปลูกข้าววันแม่รอเกี่ยววันพ่อ” ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง87 พรรษาเฟิร์นริมธารรีสอร์ทหมู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด.ผาบ่อง.เมือง.แม่ฮ่องสอนโดยนายดำรงชัยเดชาธิคมผู้อำนวยการ...ฝ่ายกิจการสภาภาคเหนือตอนบนนำเจ้าหน้าที่..หัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงนางสาวศุภัสษรเล้าเศษการมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน2018 ร่วมกิจกรรมดำนาในวันนี้ โดยนำข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชาติพันธุ์ลาหู่ได้แก่ข้าวพันธุ์ขะสอ/ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชนเผ่าละเวื้อะได้แก่ข้าวพันธุ์ละอูบ/ และข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชนเผ่าปกาเกอญอคือข้าวพันธุ์บือโบะโละแม่นาจางเหนือนำมาปลูกในพื้นที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมเอาไว้และเพื่อเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์นำร่องให้กับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งข้าววพันธุ์พื้นเมืองทั้ง3 พันธุ์ดังกล่าวเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลอดสารเคมี  และอุดมไปด้วยประโยชน์ด้านโภชนาการมากมาย.

ภาพข่าวรุจิราศรีมูลรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Go Green “ปลูกข้าว วันแม่ รอเกี่ยว วันพ่อ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา