ปทุมธานี”จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

อ่าน 375,477 ครั้ง

เมื่อเวลา09.00 .ที่15 สิงหาคม2562 ที่มัสยิดแดงคลองสิบสี่ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีดร.พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางดลวสาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายผลดำธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางสาวนาถสินียุติธรรมดำรงอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีนายยงยุทธป้อมเอี่ยมนายอำเภอลำลูกกานางสาวฐิต์ณัฐสมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนายยงยุทธหว่างปัญญานายกอบต.บึงคอไหและหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดองค์กรภาครัฐภาคเอกชนออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านตำบลเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาและแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐอันเป็นการช่วยประหยัดและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากนั้นดร.พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางดลวสาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและนักเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องทุนการศึกษาพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและเยี่ยมชมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพแนะแนวอาชีพให้คำปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการบริการการนำหน่วยแพทย์ไปรักษาชาวบ้านจัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ดร.พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการยังร่วมปล่อยพันธ์ปลาลงในคลองสิบสี่และเปิดโครงการสวมหมวกกันน็อค100 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิตเนื่องจากไม่สวมหมวกกันน็อคและแจกหมวกกันน็อคฟรีให้ผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตโดยมีประชาชนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้กันจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปทุมธานี”จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน