สระบุรี-ผบช.ภ.1 พร้อมด้วยกต.ตร.ทั้ง 8 จังหวัด ในสังกัด ภ.1 ร่วมงาน กต.ตร.ภ.1 สัญจร(จังหวัดสระบุรี)

อ่าน 568,412 ครั้ง

วันที่(15 ..62) เวลา16.30 . ห้องประชุม2 อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ศูนย์การทหารม้า(ค่ายอดืศร) .ปากเพรียว.เมือง.สระบุรีพล...อัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร) ทั้ง8 จังหวัดในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 เข้าร่วมกิจกรรมกต.ตร..1 สัญจร(จังหวัดสระบุรี) โดยมีนายมงคลศิริพัฒนกุลที่ปรึกษากต.ตร..1 พล...สมหมายประสิทธืผบก..จว.สระบุรีและกต.ตร.จว.สระบุรีที่ปรึกษากต.ตร.จว.สระบุรีร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ภายหลังเสร็จการประชุมนายมงคลที่ปรึกษากต.ตร..1 ได้เชิญผบช..1 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็นซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ตรงศิรินายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพล..อัศวินบุญธรรมเจริญผบ.มทบ.18 พล...ฐณธรณ์คงชีพผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมงานเลี้ยงและชมการแสดงพื้นบ้านที่จัดไว้ต้อนรับในครั้งนี้ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจภูธรภาค1 สัญจร(กต.ตร.สัญจร) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของกต.ตร.จังหวัดและกต.ตร.สถานีตำรวจตามระเบียบ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ..2549 โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติให้กต.ตร.เป็นผู้มีบทบาทเป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบายร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนในโครงการกิจการงานตำรวจ6 ด้านประกอบด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการจราจรการดูแลสาธารณสมบัติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกต.ตร. จาก15 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผบช.ภ.1 พร้อมด้วยกต.ตร.ทั้ง 8 จังหวัด ในสังกัด ภ.1 ร่วมงาน กต.ตร.ภ.1 สัญจร(จังหวัดสระบุรี)