ชายแดน แม่สอด -แรงงานกะเหรี่ยง กว่า 500 คน เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญ

อ่าน 428,787 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากเดือนสิงหาคมถือเป็นวันแม่แห่งชาติหลายหน่วยงานได้จัดงานน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงที่เดินทางมาจากประเทศพม่าฝั่งตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอดเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยโดยขึ้นทะเบียนอนุญาตจากจัดหางานจังหวัดตากเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวนกว่า500 คนแต่งกายชุดประจำเผ่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อจะร่วมประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญซึ่งชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าประเพณีไคจูหล่าคอกซึ่งจะกระทำขึ้นในโอกาสสำคัญๆเท่านั้น โดยในปีนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านซุ่ยโก๊กโก่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพิธีจัดขึ้นในช่วงเช้าเมื่อถึงเวลาพิธีกรรมหนุ่มสาว7 คู่ค่อยๆเดินเข้าสู่งานบายศรีสู่ขวัญบรรจงถือถาดไม้ที่บรรจุสิ่งมงคลที่เป็นตัวแทนแห่งความสามัคคีและสันติสุข ได้แก่จานไม้/ถาดไม้(สอนให้ลูกหลานเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้นำ), ไม้พายข้าว(อุปกรณ์ทำอาหารใช้เคาะเรียกขวัญ), ด้าวสีขาวและแดง(สีประจำกลุ่มชาติพันธุ์แสดงถึงความรักใคร่ปรองดอง), ข้าวสุก(ความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อน), ข้าวต้มมัด(ความร่วมมือไม่แตกแยก), น้ำ(ความร่มเย็น), กล้วย(ความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน), อ้อย(สัมพันธไมตรีอันดี) และใบไม้/ดอกไม้(ความเจริญเติบโต) หลังจากนั้นผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่ดีพร้อมทั้งความประพฤติและปฏิบัติตนมีครอบครัวที่ดีเป็นที่ยกย่องจากชาวบ้านเป็นผู้ทำพิธีโดยจะเคาะไม้พายที่ถาดไม้พร้อมกับสวดภาวนาเรียกขวัญเป็นภาษากะเหรี่ยง(กะหล่า) จากนั้นเลือกของ5 อย่างวางในมือและนำด้ายขาวและแดงผูกข้อมือ3 รอบพร้อมพูดอวยพรเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัวปราศจากทุกข์โศกโรคร้ายพบแต่สิ่งที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขจากนั้นให้รับประทานอาหารในถาดที่นำมาทำพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งการผูกข้อมือนั้นสามารถกระทำให้กับผู้อาวุโสน้อยกว่าหรือผู้ที่อายุเท่ากัน ในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯสมุทรสงครามกาญจนบุรีและหลายพื้นที่ในภาคเหนือบางส่วนหนีภัยสงครามบางส่วนต้องการหางานทำและต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการแสดงออกเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป การผูกข้อมือเรียกขวัญชาวกะเหรี่ยงถือว่าเพื่อให้บุตรหลานอยู่สุขสบายมีความรักสามัคคีมีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ชัยธิ .ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชายแดน แม่สอด -แรงงานกะเหรี่ยง กว่า 500 คน เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญ