ยะลา”SPMC ร่วมศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.4 สน. นำนักท่อโอดงเที่ยวจากมาเลเซีย จัดขบวนแรลลี่เชิงท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. แสดงความเป็นพี่เป็นน้อง ต่อยอดการสร้างสันติสุข

อ่าน 538,706 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม2562 มีโครงการสุดยิ่งใหญ่ทวิภาคีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินโครงการโดยชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้(SPMC) ร่วมกับศูนย์สันติวิธี(กอ.รมน.4 สน.) เริ่มภารกิจโครงการแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงหพุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่เวลา08.30 . เริ่มจัดขบวนรถแรลลี่ทั้งรถออฟโรด4×4 แรงโรเวอร์คลาสสิคและรถทีมงานสื่อมวลชนทั้งไทยมาเลเซียจำนวน80 กว่าคันหน้าด่านพรมชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสุไหงโกลก.นราธิวาสเปิดพิธีโดยนายปรีชานวลน้อยนายอำเภอสุไหงโกลกและสื่อมวลชน(spmc) คล้องพวงมาลัยให้ดาโต๊ะอัซลันโมฮัมหมัดตัวแทนจากทางคณะมาเลเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะมีชาวมาเลเซียร่วมโครงการนี้ประมาณ270 คน ต่อด้วยเวลา10.00 . เริ่มออกเดินทางจาก.สุไหงโกลกไปสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเขาตันหยง.เมือง.นราธิวาสเพื่อไปชมการดำเนินการของทางพระราชวังในรัชกาลที่9 ซึ่งมีนายเอกรัฐหลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพ่อเมืองของจังหวัดให้การต้อนรับด้วยตัวเองหลังจากนั้นมีรถรางนำชาวมาเลเซียบริการพาชมทั้งเรื่องชมธรรมชาติสิ่งสวยงามและโครงการต่างๆ หลังจากนั้นเวลา11.00 . เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง.นราธิวาสที่วัดพรหมนิวาสมีนางพาตีเมาะสะดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับอีกเช่นกันและมีเจ้าอาวาสกล่าวโอวาสแสดงถึงความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งมีน้องๆจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมเก็บกวาดขยะพร้อมกับชาวมาเลเซียในครั้งนี้เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นอีกเช่นกัน

และเวลา12.00 . เดินทางออกจาก.นราธิวาสเข้าสู่.ปัตตานี(เวลา15.00 .) ทำภารกิจกันต่อที่.ตะลุโบะ.เมือง.ปัตตานีโดยมีนายพรหมพิริยะกิจนุสนธิ์รองผู้ว่าฯ.ปัตตานีนายอับดุลฮาเล็มอีซอนายกฯอบต.ตะลุโบะรอง.ผบ.ฉก25.ปัตตานีกำนัยผู้ใหญ่บ้านโต๊ะอีหม่ามประชาชนในพื้นที่รวมถึงน้องๆนักเรียนประมาน200 ชีวิตตั้งแถวต้อนรับโดยการโบกธงทั้ง2 ประเทศอย่างสวยงามและมีกิจกรรมเสวนาเรื่องราวประวัติศาสตร์เล็กน้อยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของพี่น้องในพื้นที่จชต. และมีอาหารบุฟเฟ่ท์รับประทานอาหารไปพร้อมๆกับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นระหว่างนั้นอย่างเป็นกันเอง ต่อกันที่.ตะลุโบะเช่นกัน(เวลา17.30 .) ทีมคณะทั้งหมดได้เดินทางไปเยี่ยมสุสานโต๊ะปาไสบุคคลสำคัญซึ่งดังเดิมเป็นชาวอาหรับที่นำศาสนาอิสลามสู่ในพื้นที่.ปัตตานีซี่งก่อนจะถึงสุสานดังกล่าวต้องเดินเท้าเดินทางไปที่สุสานมีประชาชนในพื้นที่นี้ได้กล่าวทักทายแขกอย่างชาวมาเลเซียตลอดเส้นทางไปสุสานกันเลยทีเดียงสิ่งเหล่านี้เป็นความสวยงามของประชาชนที่อยากออกมาทักทายอวยพรกันอย่างไม่ขาดสาย

และภาคกิจสุดท้าย(เวลา18.30 – 20.30 .) ไปตั้งขบวนถนนสายบุรี(ลานวัฒนธรรม) เพื่อให้ชาวมาเซียได้ชมบรรยากาศในตัวเมืองปัตตานีโดยทางจังหวัดปัตตานีได้เตรียมรถรางคอยบริการอีกเช่นกัน และนี้คือบรรยากาศทั้งหมดภารกิจเดินสายแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมของวันแรกและจะมีกิจกรรมกันต่ออีก2 วันคือวันที่17-18 สิงหาคม2562 ใน.ยะลาต่อไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  .ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา”SPMC ร่วมศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.4 สน. นำนักท่อโอดงเที่ยวจากมาเลเซีย จัดขบวนแรลลี่เชิงท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. แสดงความเป็นพี่เป็นน้อง ต่อยอดการสร้างสันติสุข