กฟผ.ร่วมกับ จังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18 ขึ้นเขาลงห้วย พิชิตถ้วยเขื่อนพ่อ ประจำปี 2562

อ่าน 624,902 ครั้ง

วันที่ 23 .. 2562 นายสุชีพมีถมผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกฟผ.​ร่วมกับนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายจริยาทรสูหู่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตาก  ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติครั้งที่18 ขึ้นเขาลงห้วยพิชิตถ้วยเขื่อนพ่อประจำปี2562   บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.เมือง.ตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่า.ตากได้ร่วมกับกฟผ. ททท.และกกท. จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี2545 โดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่18 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีของจังหวัดตากซึ่งเขื่อนภูมิพลมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักปั่นเป็นอย่างมากช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งปีนี้จังหวัดตากได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันอย่างเต็มที่ทั้งเส้นทางการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติการอำนวยความสะดวกด้านที่พักร้านอาหารร้านของฝากและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนายจริยาทรสูหู่ผู้อำนวยการททท. สำนักงานตากกล่าวว่าททท. ได้บรรจุการแข่งขันกีฬาจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวช่วงสิงหาพาแม่เที่ยวและโครงการท้าปั่นท้าเที่ยวตากเพื่อเชิญชวนให้ครอบครัวและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจท่องเที่ยว.ตากอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนซึ่งนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดไปในคราวเดียวกันจนได้รับความนิยมและการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

   สำหรับรายละเอียดของการแข่งขันและรางวัลการแข่งขันนี้นายสุชีพมีถมผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกฟผ. ชี้แจงรายละเอียดว่าการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น4 ประเภทคือ1.ประเภทเสือภูเขาทางไกล(เส้นทางแบบเรียบ) ระยะทาง60 กิโลเมตรจากจังหวัดตากถึงสันเขื่อนภูมิพล

2.ประเภทเสือภูเขานานาชาติCross Country (เส้นทางแบบวิบาก) ระยะทาง36 กิโลเมตรและ20 กิโลเมตรใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล

3. ประเภทเสือภูเขานานาชาติครอบครัวระยะทาง18 กิโลเมตร

4.ประเภทเสือท่องเที่ยวท้องถิ่นระยะทาง20 กิโลเมตรใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพลโดยการแข่งขันใช้กฎกติกาสากลตามระเบียบการแข่งขันของสนามแข่งขัน(Local Rule) และสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์จักรยานนานาชาติได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสนามแข่งขันเสือภูเขาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศในรุ่นทั่วไปชายประเภทเสือภูเขาทางไกลจะได้รับเงินรางวัลจำนวน10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสำหรับผู้ชนะเลิศในรุ่นทั่วไปชายประเภทเสือภูเขานานาชาติจะได้รับเงินรางวัลจำนวน15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลนอกจากนี้ผู้ชนะลำดับที่2 – 5 จะได้รับเงินพร้อมถ้วยรางวัลผู้ชนะลำดับที่6 – 10 จะได้รับถ้วยรางวัลและผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อเหรียญที่ระลึกพร้อมคูปองรับประทานอาหารกลางวันอีกด้วย

   ทั้งนี้กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของสนามแข่งขันไว้อย่างเต็มที่โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬารวมทั้งยังมีบ้านพักรับรองหลากหลายรูปแบบไว้สำหรับนักกีฬาและครอบครัวตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจและพื้นที่กางเต็นท์พร้อมห้องน้ำไว้ให้บริการนอกจากนี้ยังมีที่พักในพื้นที่อำเภอสามเงาและจังหวัดตากไว้ให้บริการอย่างเต็มที่ตลอดจนการจัดแสดงดนตรีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าOTOP ร้านบริการซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานเสือภูเขาในราคาพิเศษพร้อมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายตลอดทั้งงานกฟผ. ขอเชิญชวนนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันพร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อนภูมิพลและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน.ตากพบกันในงานแข่งขันเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติครั้งที่18” ประจำปี2562 ระหว่างวันที่24 – 25 สิงหาคม2562 โดยสามารถสมัครแข่งขันได้ที่ https://event.thaimtb.com/event.php?e=296 นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครแข่งขันบริเวณหน้างานอีกด้วยทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เขื่อนภูมิพลโทร. 0 55-881238 หรือติดต่อชมรมจักรยานเขื่อนภูมิพลโทร. 0819307333 และ081887752

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กฟผ.ร่วมกับ จังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18 ขึ้นเขาลงห้วย พิชิตถ้วยเขื่อนพ่อ ประจำปี 2562