สระบุรี-โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด เฉลิมพระกียรติ มีขบวนพาเหรดนักเรียนแห่อย่างยิ่งใหญ่

อ่าน 563,885 ครั้ง

วันที่(22 ส.ค.62) ณ สนามกีฬา 60 ปี โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรีดร.นารถ วาจาวุธ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน”ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562 มีนายอิทธเดช คุลี ผอ.โรงเรียนเสาไห้”วิมลฯ” พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมร่วมพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.ประพัน ไพรอังกร รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี นายสาธิต แสนยนันท์ นายกฯ ทต.สวนดอกไม้ นายสุพัน สวัสดิผล ผอ.ร.ร.อนุบาลเสาไห้ นางสาวปวีณา ทองสุข นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิค เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนาม เรียงตามลำดับดังนี้ 1.คณะจามจุรี 2.คณะศรีตรัง 3.คณะอัญชัน 4.คณะนนทรี 5.คณะเสาวคนธ์ ซึ่งเป็นชื่อแทนกลุ่มสี เมื่อขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามครย นายอิทธิเดช ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธาน พรีอมมอบสูจิบัตรการแข่งขันต่อประธาน และกล่าวเชิญประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทคณะนักกีฬาและคณะกรรมการ ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมเชิญรับมอบเกียรติบัตรจากดร.นารถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดร.นารถ วาจาวุธ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ดีนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อม ขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนที่มีความสามัคคี มีความพร้อม จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สมกับเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมเป็นเยี่ยม นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากขบวนพาเหรดที่มีการคิดรูปแบบ ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ และนักเรียนมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และการแข่งขันก็จะเกิดการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด เฉลิมพระกียรติ มีขบวนพาเหรดนักเรียนแห่อย่างยิ่งใหญ่