สระบุรี-โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ราชพฤกษ์เกมส์” 117 ปี สระบุรีวิทยาคม

อ่าน 694,848 ครั้ง

วันที่(22 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหารสระบุรีวณิชชากร กรุ๊ป และศิษย์เก่ารุ่น 09 – 11 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ราชพฤกษ์เกมส์”ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งในปีนี้ตรงกับการก่อตั้งโรงเรียนครบ 117 ปี โดยมีนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ภายในงานวงดุริยางค์นำขบวนพาเหรดของสีต่างๆ และขบวนนักกีฬา เดินเข้าสู่สนามและทำความเคารพประธาน เมื่อขบวนพาเหรดและขบวนนักกีฬาพร้อมในสนาม นายเฉลียว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมเชิญประธานกล่าวให้โอวาทและร่วมกันทำพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดขึ้นทุกปีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถไว้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสำหรับไว้ส่งเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านักกีฬาจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งทีมชาย และทีมหญิง จึงจำเป็นที่จะต้องค้นหาตัวแทนรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งการแข่งขันกีฬาภายในจึงเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถพัฒนาตนเองขึ้นเป็นนักกีฬาของโรงเรียนต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ราชพฤกษ์เกมส์” 117 ปี สระบุรีวิทยาคม