แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ “ป่อเต็กตึ๊ง”นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุรินทร์

อ่าน 347,268 ครั้ง

วันที่(30 สิงหาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำโดยคุณศิริพรกระจ่างหล้าผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิจิบเต็กสุรินทร์และไต่ฮงกงสุรินทร์ .สุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่  เทศบาลเมืองสุรินทร์และที่วัดทักษิณวารีสิริสุข .ลำดวน .ลำดวน .สุรินทร์ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้งรวมจำนวน 1,000 ชุดรวมงบประมาณเป็นเงิน 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบาท)โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธี โดยในวันพรุ่งนี้(31..62) ทีมสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะออกเดินทางไปยังบ้านโนนสนามหมู่8 .ดู่ลาด.ทรายมูลและบ้านคำแขนศอกหมู่6 .ดงมะไฟ  .ยโสธรเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งเป็นลำดับต่อไป โดยในปี2562 นี้มูลนิธิฯกำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมายโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์กาฬสินธุ์และขอนแก่นรวม8 จังหวัดๆละ1,000 ชุดรวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น2,800,000 บาท(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

#ติดต่อสอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร โทร 086-854-1418📲สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ “ป่อเต็กตึ๊ง”นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุรินทร์