สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดงานมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและบริการการนวดไทย ส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ

อ่าน 563,814 ครั้ง

วันที่ 31 .. 2562 ที่อาคารกิตติคุณ.เมืองตาก.ตาก   นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและบริการการนวดไทยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้จัดขึ้นตามโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประจำปี2562  โดยมีนายแพทย์จรัญจันทมัตตุการ        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและการสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก นายแพทย์จรัญจันทมัตตุการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศไทย  ซึ่งมีต้นทุนทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญสืบทอดมาอย่างยาวนานและมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะส่งผลให้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพรวมทั้งการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชียเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพของเอเชียภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบกับรัฐบาลไทยได้ดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การยูเนสโกแล้วด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการประกวดนาฏลีลาฤาษีดัดตน  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การนวดไทย

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ .ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดงานมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและบริการการนวดไทย ส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ