สระบุรี-โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลัง อภ. จัดส่งยากัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ ให้คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยจำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ

อ่าน 576,417 ครั้ง

วันนี้(2 ก.ย.62) ที่บริเวณลานรักสมดุล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้จ.สระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย หลังองค์การเภสัชกรรมจัดส่งยากัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ ให้กับคลินิกนำร่องทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติเป็น 1 ในคลินิกนำร่อง มีนายสมภพ สมิตะศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ ส.จ.เขต อ.เสาไห้ อสม.และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิดทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบกัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ สูตรตำรับของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในรอบแรกจัดส่งมาจำนวน 1,500 ซอง ให้กับองค์การเภสัชกรรม

โดยขณะนี้องค์การฯได้ดำเนินการจัดส่งไปยังสถานบริการสุขภาพทั้ง 10 แห่งแรกทั่วประเทศ แห่งละ 150 ซอง เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนสถานบริการที่จะทยอยเปิดนำร่องให้บริการในช่วงแรก 14 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนนี้ โดยตำรับยาแผนโบราณที่มีกัญชาผสม ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเริ่มจากตำรับศุขไสยาศน์ก่อน ที่มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำร่อง เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ซึ่งมีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ แต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิดนำร่องจึงมีตำรับยา 1 ตำรับที่นำออกมาสั่งจ่ายในการรักษา คือ ยาศุขไสยาศน์ สรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนอีก 15 ตำรับ อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีแพทย์แผนไทย 2 คน และเภสัชกร 1 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายการรักษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้โดย สถานบริการ ทั้ง 14 แห่งที่จะทยอยเปิดให้บริการ ได้แก่ 1.รพ.เด่นชัย จ.แพร่ 2.รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 3.รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 4.รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี 5.รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 6.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 7.รพ.พล จ.ขอนแก่น 8.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร 9.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 10.รพ.พนา จ.อุบลราชธานี 11.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 12.รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง และ 13.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส กรุงเทพ และล่าสุดแห่งที่ 14 รพ.ระยอง จ.ระยองทั้งนี้กัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ อย่างไรก็ตามตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลัง อภ. จัดส่งยากัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ ให้คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยจำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ