ทอ.ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

อ่าน 253,782 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 พลอากาศเอกถาวรวัฒน์จันทนาคมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศและฯพณฯอัลลันแมคคินนอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมTHAI BOOMERANG 19 อาคารStarfire กองบินจังหวัดนครราชสีมาการฝึกผสมTHAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศครั้งที่14 โดยเป็นการฝึกทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศออสเตรเลียโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี..2535 การฝึกผสมTHAI BOOMERANG เริ่มต้นขึ้นในปี..2533 กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดเครื่องบินขับไล่แบบF/A-18 จำนวน2 เครื่องบินเดินทางมาเยือนประเทศไทยและต่อมาในปี..2535 การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขตเป็นการมาฝึกบินACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ19/(F-16 A/B) ของกองทัพอากาศในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธีและการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบโดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่าTHAI BOOMERANG 92 (เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่าBARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมาทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมาโดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดเครื่องบินขับไล่แบบF/A-18 จำนวน2 – 4 เครื่องจากฝูงบินที่3 เข้าร่วมการฝึกขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่19/จำนวน2 – 4 เครื่องจากฝูงบิน103 เข้าร่วมการฝึกโดยใช้พื้นที่การฝึกกองบิน1 จังหวัดนครราชสีมานับตั้งแต่ปี..2540 ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่5 กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่จากฝูงบิน403 เข้าร่วมการฝึกอีก1 ฝูงบินโดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ1 สัปดาห์จากนั้นรูปแบบการฝึกจึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปีเพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสมPITCH BLACK ที่กองทัพอากาศได้จัดกำลังทางอากาศเข้าร่วมการฝึกฐานทัพอากาศDarwin และTindall เครือรัฐออสเตรเลียปัจจุบันในรูปแบบของการฝึกได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ(Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ(Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM), การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ(Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่(Large Force Employment : LFE)สำหรับการฝึกTHAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้กองทัพอากาศได้นำอากาศยานเข้าร่วมการฝึกจำนวน11 เครื่องประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่19/(F-16ADF) จากฝูงบิน102 กองบิน1 และเครื่องบินขับไล่แบบที่19/(F-16MLU) จากฝูงบิน403 กองบิน4 ในขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลียนำเครื่องบินขับไล่แบบF/A-18F (Super Hornet) จำนวน6 เครื่องจากฝูงบิน1 กองบิน82 ฐานทัพอากาศAmberley เข้าร่วมการฝึก

สำหรับการฝึกผสมTHAI BOOMERANG 19 ในปีนี้มีห้วงเวลาในการฝึกภาคสนาม2 สัปดาห์ซึ่งจะมีพิธีปิดการฝึกผสมฯในวันที่12 กันยายน2562

Cr.ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการฝึกผสมTHAI BOOMERANG 19

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทอ.ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19