จังหวัดมุกดาหาร เร่งประกอบสะพานเบเลย์ เชื่อมเส้นทางให้ประชาชนสัญจรท่ามกลางสายฝน

อ่าน 348,800 ครั้ง

ชาวบ้านตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการสนับสนุน เร่งสร้างสะพานเบเลย์ เชื่อมต่อถนนเส้นทางบริเวณบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล เส้นทางดงมะนาว บ้านนายอ-บ้านป่าพยอม ให้ประชาชนสัญจร ท่ามกลางสายฝน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่บริเวณถนนเส้นทางบริเวณบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการชำรุดของถนน ซึ่งจากการเกิดพายุ โพดุล ทำให้มวลน้ำกัดเซาะถนน เสียหายขาดยาวกว่า 20 เมตร ซึ่งนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลริขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอดอนตาล พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.มุกดาหาร พ.อ.ดร.โกมลวง ศ์อนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและการข่าว กอ.รมน.มุกดาหาร พ.ต.อัครเดช อัครสาร ผบ.ร้อย.ทหารพรานที่ 2110 ได้เดินทางมาดูแลการติดตั้ง สะพานแบริ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่ได้เข้ามาดำเนินการสร้างสะพานแบริ่ง เชื่อมต่อถนนเส้นทางบริเวณบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล เส้นทางดงมะนาว บ้านนายอ-บ้านป่าพยอม โดยมีกำลังพลหน่วยงาน ทหารพราน ตชด. อส. ร่วมในการสร้างสะพานแบริ่ง ทำงานท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างสะพานในวันนี้ได้ดำเนินการวางโครงเหล็กตัวสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันพรุ่งนี้จะได้เริ่มการปูแผ่นเหล็กพื้นสะพานต่อไป ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่เกิดพายุ และเกิดน้ำท่วม ไหลผ่านทางระบายน้ำใต้พื้นถนนเส้นนี้ ซึ่งเป็นทางไหลของน้ำที่จะไปลงสู่แม่น้ำโขง แต่ปริมาณน้ำมากทำให้ น้ำกัดเซาะท่อที่ใต้พื้นถนน ทำให้ถนนขาดเป็นทางยาว รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไป-มา

ทางจังหวัดมุกดาหาร โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงได้สั่งการ ประสานขอรับสะพานแบริ่ง สนับสนุน จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต7 สกลนคร มาใช้เป็นการชั่วคราวในห้วงฤดูฝนนี้ จนกว่าจะมีการซ่อมถนนได้แล้วเสร็จ

#ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ, พวงเพชร  ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร-เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดมุกดาหาร เร่งประกอบสะพานเบเลย์ เชื่อมเส้นทางให้ประชาชนสัญจรท่ามกลางสายฝน