นนทบุรี”อนุทิน”ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อพายในเรือนจำ

อ่าน 465,790 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ..62  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง...ดร.ณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ร่วมกับกระทรวงสาธาณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเรือนจำโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเรือนจำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและผู้ต้องขังได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูและคุ้มครองที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี/ป่วยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาโดยเร็วอีกทั้งยังได้มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกรมราชทัณฑ์และการให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ไวรัสตับอักเสบซีซิฟิลิศการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส(PrEP) รวมถึงการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจากน้ำในช่องปากOral Fluid Testในผู้ต้องขังจำนวน50 คนและจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอีกทั้งยังได้ร่วมตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางอีกด้วย  พันตำรวจเอกณรัชต์ฯกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคในเรือนจำซึ่งกรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อร่วมกันดูแลผู้ต้องขังที่มีอยู่จำนวนมากโดยปัจจุบันมีถึง375,693 คนซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกับประชากรภายนอกเรือนจำเช่นกัน

ภาพ/ข่าว เทพพนม บุญปก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นนทบุรี”อนุทิน”ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อพายในเรือนจำ