มุกดาหาร “ คาราวาน ” น้ำใจ ไล่น้ำแก่ง ” สมาคมวิทยุสมัครเล่น มุกดาหาร ร่วมกับทีมข่าวอิสานนิวส์ กู้ภัยประสานมิตร อ.นาแก มอบสิ่งของช่วยพี่น้องชาวบ้าน ต.เหล่าหมี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อ่าน 249,712 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร โดย นายสมเกียรติ อุปพงษ์ นายกสมาคม วิทยุสมัครเล่น ร่วมกับทีมข่าวอีสานนิวส์ ศูนย์ข่าวมุกดาหาร และกู้ภัยประสานมิตรอำเภอนาแก เป็นตัวแทนพี่น้องที่ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือพี่น้องชาว ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร คาราวาน ” น้ำใจ ไล่น้ำแก่ง ” เดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย บ้านโคกสว่าง บ้านป่าพะยอม ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ข่าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน โพดุล ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำกัดเซาะสะพาน ทำให้สะพานขาดได้รับความเสียหาย และสัญจรไปมาไม่ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น

#ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ  ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร-พวงเพชร จันทร์ดี  หัวหน้าศูนย์ข่าวมุกดาหาร-เดวิด มุกดาหาร ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร “ คาราวาน ” น้ำใจ ไล่น้ำแก่ง ” สมาคมวิทยุสมัครเล่น มุกดาหาร ร่วมกับทีมข่าวอิสานนิวส์ กู้ภัยประสานมิตร อ.นาแก มอบสิ่งของช่วยพี่น้องชาวบ้าน ต.เหล่าหมี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย