แม่ฮ่องสอน :กศน.อำเภอปาย จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562

อ่าน 529,762 ครั้ง

9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ผลงาน วิชาการก้าวหน้า และวันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ การอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ให้ก้าวหน้าทันความเปลี่ยนแปลง มีความเข้มแข็ง และสามารถอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นจากการเรียนรู้ประสบการณ์จริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอปาย ทั้ง 7 ตำบล และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้-มอบเกียรติบัตรเครือข่ายอาสาสมัครดีเด่นและบุคลากรดีเด่น
-ชมการสาธิตฝึกทักษะอาชีพงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-ชมนิทรรศการ Best practice กศน.7 ตำบล
-ชมนิทรรศการ Best Practice งานพื้นที่สูง
-ชมนิทรรศการ งานอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอปายโดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร ร.7 พัน5 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3363 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน คณาจารย์และนักเรียน จาก กศน.อ.ปาย โรงเรียนสิริอัมพร รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 คน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน :กศน.อำเภอปาย จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562