สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสร้างศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย

อ่าน 148,672 ครั้ง

สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงได้รับอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินเทศบาลเมืองเบตงเพื่อสร้างศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6(ทางไปที่ว่าการอำเภอเบตง) โดยทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยตรงยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างจึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สามารถบริจาคทุนทรัพย์ผ่านเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชีสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงบัญชีเลขที่ 020132657269 เพื่อใช้สร้างศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้อุปกรณ์ที่ยังขาด
1. ไม้ฝาเฌอร่าขนาด 6 นิ้ว 50 แผ่น
2.ประตูบานขนาด 100*200 จำนวน 1 บาน
3.ไม้ระแนง 50 แผ่น
4.ประตูขนาด 90*200 จำนวน 3 บาน
5.ชักโครก 1 ตัว
ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่
นายโยธิน ประชามติรัฐ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง
โทร 098-0131873-080-7169253

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง มีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสร้างศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย