แม่ฮ่องสอน : ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงหมูดำแม่ฮ่องสอน ( พัฒนาจากหมูดำสายพันธุ์เชียงใหม่ ) เลี้ยงง่าย ทนทาน แข็งแรง กินอาหารง่าย ต้นทุนเลี้ยงต่ำ มีเนื้อนุ่ม คอเลสเตอรอลต่ำ มีไขมันดี

อ่าน 562,932 ครั้ง

นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงหมูดำเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางเลือกการเลี้ยงหมูดำเชียงใหม่ ตามโครงการ “ หมูดำแม่ฮ่องสอน” ( พัฒนาสายพันธุ์มาจากหมูดำเชียงใหม่) สุดยอดโปรตีนแห่งขุนเขา ( Maehongson Pig : A Signature Source of protein From the Valley of charm )สืบเนื่องจากการส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากการวิจัยของกรมปศุสัตว์ โดย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ หมูดำเชียงใหม่มีความโดดเด่นในเรื่องของสายพันธุ์ เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นิยมเลี้ยงสุกรสีดำ จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงหมูดำเชียงใหม่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1โครงการดังกล่าว เป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ หันมาเลี้ยงหมูดำเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างรายได้เสริม ขณะเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ทางโภชนาการหลายด้านของเนื้อหมูดำแม่ฮ่องสอน ที่มีเนื้อนุ่ม ไขมันน้อย (ส่วนใหญ่เป็นไขมันชนิดดี) คอเลสเตอรอลต่ำ ฯลฯ ข้อดีเหล่านี้จึงทำให้ สามารถนำเนื้อหมูดำแม่ฮ่องสอน ไปผลิตเป็นเมนูอาหารยอดนิยมได้หลายอย่าง อาทิ เนื้อหมูดำสเต็ก หมูแดดเดียว แหนม หมูฝอย แคบหมู สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงหมูดำแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดีสำหรับพื้นที่การดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 10 ราย เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด โดยได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีการยกระดับการเลี้ยง และการสนับสนุนพันธุ์หมูดำแม่ฮ่องสอน เพื่อการขยายพันธุ์ต่อ เมื่อมีการผลิตลูกสุกรออกมา ใช้เลี้ยงภายในสมาชิกกลุ่มและจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกร นอกจากนั้นมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและการสนับสนุนปัจจัยในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยง ให้มีมาตรฐานในเรื่องของการป้องกันโรค และการจัดการที่ดีของกรมปศุสัตว์ เพื่อจะได้มาซึ่งสุกรที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค มีการอบรมให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนของอาหารหมู โดยการเน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด และพืชอาหารสัตว์ มีการสนับสนุนพันธุ์หญ้าเนเปียปากช่อง และใบหม่อนซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ สามารถนำมาหมักเป็นอาหารหมูได้ ด้านการแปรรูป มีการรวบรวมเครือข่ายรวมกลุ่มแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจหมูหวานคอนผึ้ง นับว่าเป็นการรวมกลุ่มแปรรูปจากเนื้อหมูดำ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูดำแม่ฮ่องสอน ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงหมูดำแม่ฮ่องสอน ( พัฒนาจากหมูดำสายพันธุ์เชียงใหม่ ) เลี้ยงง่าย ทนทาน แข็งแรง กินอาหารง่าย ต้นทุนเลี้ยงต่ำ มีเนื้อนุ่ม คอเลสเตอรอลต่ำ มีไขมันดี