ทน.แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “ นครแม่สอดอากาซาเกมส์ “ พร้อมรับคนร่วมงานกีฬา 20,000 คน

อ่าน 453,917 ครั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมตรีนครแม่สอด ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายนิคม ศรีสุกิจจา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ร่วมแถล่งข่าวการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “ นครแม่สอดอากาซาเกมส์ “ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17- 26 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ( นานาชาติ ) เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก นายเทอดเกียรติ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 -26 ตุลาคม 2562 ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยศักยภาพของเทศบาลนครแม่สอดมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ที่พักสำหรับนักกีฬาและนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่จะได้ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจในด้านกีฬาและเห็นคุณค่าของกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกีฬา ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดตากให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย มีใจรักในกีฬาและเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต นายเทอดเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “ นครแม่สอดอากาซาเกมส์ “ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักกีฬาโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าแข่งขัน 81 แห่ง จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 7,000 คน และจะมีผู้ติดตามนักกีฬาเข้ารวมงานกีฬารวมทั้งหมด ประมาณ 20,000 คน

ภาพ/ข่าว บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทน.แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “ นครแม่สอดอากาซาเกมส์ “ พร้อมรับคนร่วมงานกีฬา 20,000 คน