ราชทัณฑ์”จัดโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green Prison 2019

อ่าน 573,020 ครั้ง

วันที่15 กันยายน2562 เวลา06.00 นาฬิกาเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์โดยกองพัฒนาพฤตินิสัยจัดโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green Prison 2019เพื่อหารายได้สมทบทุนก้าวเพื่อโอกาสโดยมีนายอายุตม์สินธพพันธุ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหารนายกิตติพัฒน์เดชะพหุลรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัยนายธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการและนายประวุธวงศ์สีนิลรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการร่วมนำปั่นจักรยานในกิจกรรมดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตามโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green Prison 2019ในครั้งนี้เพื่อหารายได้เข้าเงินทุนก้าวเพื่อโอกาสนำไปเป็นกองทุนสนับสนุนดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษที่ไร้ที่พึ่งหรือด้อยโอกาสให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนสร้างการยอมรับจากสังคมซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้เคยจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนก้าวเพื่อโอกาส” Run for Second Chances 2019มาแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสำหรับการแข่งขันปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green Prison 2019มีทั้งหมด2 ประเภทประเภทที่1 คือเสือหมอบประกอบด้วยรุ่นทั่วไปชายอายุตั้งแต่35-50 ปีขึ้นไปรุ่นทั่วไปหญิงอายุตั้งแต่35 ปีขึ้นไปประเภทที่2 คือเสือภูเขาประกอบด้วยรุ่นทั่วไปชายอายุ35-50 ปีขึ้นไปรุ่นทั่วไปหญิงอายุ35 ปีขึ้นไประยะทาง47 กม.โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า600 คนโดยโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการปั่นจักรยานพร้อมร่วมชมทัศนียภาพของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในปัจจุบันอีกทั้งเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและปศุสัตว์และการพัฒนาเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่นประเภทพัฒนาการบริการประจำปี2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(...) พันตำรวจเอกณรัชต์ฯอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในส่วนของการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษจะต้องใช้เงินทุนในการสนับสนุนจำนวนมากกรมราชทัณฑ์ยังไม่สามารถจัดหาเงินทุนจำนวนมากนั้นให้เพียงพอกับความต้องการได้ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019ขึ้นเพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ราชทัณฑ์”จัดโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green Prison 2019