สระบุรี-โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจัดระดมทุนบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 596,815 ครั้ง

วันนี้(16 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ผ้าอนามัยยากันยุง น้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า การระดมสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้ตระหนักถึงการแบ่งปัน เสียสละและช่วยเหลือ ซึ่งครั้งนี้เป็นการระดมสิ่งของที่เป็นของใหม่ เสื้อผ้ามือสองที่อยู่ในสภาพดีและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งเป็นการส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีขวัญกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค จากภัยน้ำท่วมโดยสิ่งของดังกล่าว มอบผ่านมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี มีนายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ และมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรีเตรียมที่จะระดมรับบริจาคเพิ่มเติม เพื่อที่จะไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ภายในวันศุกร์นี้ เบื้องต้นขณะนี้ตั้งเป้าไว้จำนวน 3 พันชุด ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กู้ภัยสว่างรัตนตรัย ทั้ง 13 อำเภอ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ได้ทุกวันจนถึงวันศุกร์ 20 กันยายนฯ นี้

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจัดระดมทุนบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี