แม่ฮ่องสอน:สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 495,691 ครั้ง

17 กันยายน 2562 นางปนัดดา ทองศรี คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรอบปีที่ผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ประกอบด้วย
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
ธกส.แม่ฮ่องสอน
ธนาคารออมสินจำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน
ธนาคาร SME สาขาแม่ฮ่องสอน
คปภ.แม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน