กอ.รมน.จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และ พิธีมอบเงินขวัญถุงให้กับลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562

อ่าน 486,344 ครั้ง

วันที่(18 .. 62) พล..ธนาธิป  สว่างแสงโฆษกกอ.รมน. ได้เปิดเผยว่ากอ.รมน. จัดพิธีเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานจำนวน74 นายและพิธีมอบเงินขวัญถุงให้กับลูกจ้างชั่วคราวจำนวน14 คน  ที่สิ้นสุดการจ้างงานประจำปี2562 กำหนดจัดงานในวันพุธที่18 กันยายน2552 เวลา10.00 . ห้องอเนกประสงค์ชั้น1 อาคารรื่นฤดีโดยมีพลเอกธีรวัฒน์บุญยะวัฒน์เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีการจัดงานดังกล่าวได้จัดขึ้นทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติกับข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุรับราชการซึ่งรับราชการด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและคุณธรรมต่อการปฏิบัติงานการอำลาชีวิตรับราชการตามวาระในครั้งนี้นับว่าทุกคนได้ให้ความสำคัญและได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการรับราชการและการปฏิบัติงานของกอ.รมน. ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ในส่วนของพิธีในวันนี้พลเอกธีรวัฒน์บุญยะวัฒน์เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เป็นผู้แทนข้าราชการทุกคนกล่าวคำอวยพรให้กับข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุราชการประจำปี2562 เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปการรับราชการนั้นถือเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่งเพราะผู้รับราชการมองถึงความพร้อมด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อที่จะให้ภารกิจที่ได้รับมอบประสบความสำเร็จอันจะยังประโยชน์ให้กับหน่วยงานประเทศชาติและประชาชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และ พิธีมอบเงินขวัญถุงให้กับลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562