ปทุมธานี นายกคลองสาม ทำหนังสือเสนอทบทวนคำสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการ

อ่าน 293,802 ครั้ง

วันที่ 19 กันยายน 62 ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงกรณีที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขานุการ ก.ท./ก.อบต. มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ให้แจ้งนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งของผู้ดูแลเด็ก(ครู ผดด.) รวม 98 คนออกจากราชการโดยพลัน ภายหลังบรรจบมาตั้งแต่ปี 2555-2556 หรือเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วโดยอ้างว่าครู ผดด. จำนวนดังกล่าวใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันตรงตามมาตรฐานกำหนดในตำแหน่ง ทำให้ครู ผดด. รวมทั้งครอบครัวเกิดความเครียดและวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์สลดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาส่งผลให้นายนิยม ภูผานม อายุ 43 ปีสามีของครูปิยะวดี ภูผานม ครู ค.ศ.2 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผูกคอตายเสียชีวิตตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวตนเองในฐานะคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเห็นว่าไม่ใช่ความผิดของครู ผดด. ที่จะได้รับโทษให้ออกจากราชการดังกล่าวซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ที่ไม่ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกไว้ไม่ชัดเจนในการคัดเลือกกรณีพิเศษของครูผู้ดูแลเด็กดังนั้นตนเอง จึงได้ทำหนังสือขอให้ มีการพิจารณาทบทวนคำสั่งให้ข้าราชการออกจากข้าราชการและหาวิธีแก้ปัญหาเยียวยากรณีให้ครูผู้ดูแลเด็กรวม 98 คนออกจากราชการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในฐานะผู้ดูแลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ภาพ/ข่าว กำพล วงศ์สุทธา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปทุมธานี นายกคลองสาม ทำหนังสือเสนอทบทวนคำสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการ