ราชทัณฑ์”จับมือ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จัดตั้งโครงการ ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ พร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ

อ่าน 576,446 ครั้ง

วันที่20 กันยายน2562 เวลา13.30 นาฬิกาห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(International Youth Fellowship – IYF)จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงMOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อจัดตั้งโครงการก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษและจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ(Mind Education Center)”โดยมีดร.(กิตติมศักดิ์) ฮักเชิลคิมผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทยและนางสุกานดา พาร์คกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อจัดตั้งโครงการก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษและจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ(Mind Education Center)” ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์และมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(International Youth Fellowship – IYF) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับผู้พ้นโทษซึ่งเป็นการร่วมกันสนับสนุนอบรมผู้ใกล้พ้นโทษตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตลอดจนการร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมูลนิธิดังกล่าวเป็นการดำเนินของประเทศเกาหลีใต้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยผู้พ้นโทษสามารถเข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา1 ปีภายหลังพ้นโทษเพื่อให้การดูแลทั้งในด้านจิตใจและร่างกายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดระหว่างรับการอบรมเพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง พันตำรวจเอกณรัชต์ฯอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาผู้กระทำผิดภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังในการส่งเสริมให้ผู้เคยกระทำผิดได้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขสร้างการยอมรับจากสังคมสร้างโอกาสการมีงานทำและมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ราชทัณฑ์”จับมือ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จัดตั้งโครงการ ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ พร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ