สระบุรี-ประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำป่าสัก ที่ได้รับความเสียหายในเขตพื้ที่อำเภอเสาไห้

อ่าน 457,331 ครั้ง

วันนี้(22 ก.ย.62) บริเวณกระชังของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี น.ส.รัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายรัชพล ผลมั่ง ประมงอำเภอบ้านหมอ รับผิดชอบอำเภอเสาไห้ นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง ว่าปลาลอยหัวลักษณะเหมือนอ๊อกซิเจนในน้ำมีน้อย หลังจากที่มีฝนตกหนักใน 2 – 3 วันที่ผ่านมา ทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วน.ส.รัตนา กล่าวว่า สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศปิด ค่า DO ในน้ำมีปริมาณน้อย เนื่องจากก่อนนี้ 2 – 3 วัน มีฝนตกในปริมาณมากทำให้น้ำฝนอาจจะชะล้างตะกอนไหลลงแม่น้ำประกอบกับสภาพอากาศปิดจึงทำให้คุณภาพน้ำต่ำ อย่างไรก็ทางสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ได้รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้ว่ามีการเสียกี่รายเพื่อรายงานไปทางจังหวัดต่อไปในส่วนของผู้เลี้ยงปลากระชังที่ได้รับความเสียหาย ก็เร่งจับปลาขึ้นจากน้ำเพื่อนำออกขายให้กับชาวบ้านและกลุ่มพ่อค้าที่มารับซื้อถึงหน้ากระชัง เพื่อลดปัญหาการขาดทุน ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา​กล่าวว่า ถ้าขายปกติกระชังหนึ่งได้ 30, 000 บาท​ แต่เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ต้องทำใจขายไปก่อนที่จะเสียหายมากกว่านี้​

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำป่าสัก ที่ได้รับความเสียหายในเขตพื้ที่อำเภอเสาไห้